Home Emisje Regulamin

Artykuły powiązane

Brak artykułów powiązanych


Najbliższe wydarzenia

3 sierpnia


Jujubee S.A.

Debiut na rynku NewConnect

 

Więcej w kalendarium


Regulamin korzystania z serwisu RynekNC.pl

 

§ 1 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Portalu RynekNC.pl, zakres jego odpowiedzialności, zastrzeżenia dotyczące praw autorskich oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
2. Korzystając każdorazowo z usług Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw.
4. Słownik użytych pojęć
4.1. Portal- strona internetowa RynekNC.pl
4.2. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, korzystająca z usług Portalu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 2 Prawa i obowiązki Użytkownika


1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem i poszanowaniu praw własności intelektualnej.
2. Zakazane jest korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

§ 3 Odpowiedzialność Portalu za korzystanie przez Użytkowników z Portalu


1. Portal zastrzega, że korzystanie z Portalu możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
2. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
3. Portal nie utożsamia się z wszystkimi poglądami wyrażonymi w prezentowanych w Portalu artykułach pochodzących od innych niż Portal wydawców polskich i zagranicznych.
4. Portal nie udziela gwarancji, że korzystanie z Portalu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do merytorycznej zawartości Portalu, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Portal
5. Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Portalu, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
6. Portal zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.
7. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
8. Przedstawione w Portalu opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.
9. Dane publikowane w Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani przepisów o obrocie papierami wartościowymi.
10. Oficjalne obowiązujące źródła informacji giełdowych w Polsce to:
10.1. Jedynym oficjalnym źródłem informacji giełdowych jest "Ceduła Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie".
10.2. Jedynym oficjalnym źródłem informacji o obrocie papierami wartościowymi na Centralnej Tabeli Ofert jest "Biuletyn Informacyjny CeTO S.A."
10.3. Jedynym oficjalnym źródłem informacji o obrocie papierami wartościowymi na Warszawskiej Giełdzie Towarowej S.A. jest "Ceduła Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A."

§ 4 Prawa własności intelektualnej


1. Portal udostępnia chronione prawem autorskim materiały w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i video, a przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.
2. Portal udostępniając treści stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
3. Użytkownicy Portalu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.
4. Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów.
5. Udostępniając własne treści w Portalu Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Portalowi udzielają prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.
6. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Portalu podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

§ 5 Ochrona prywatności


1. Portal w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Portalu. Nie wymaga się od Użytkownika przedstawiania jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację, z wyjątkiem ankiet i konkursów, do których przystąpienie jest dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na zasady korzystania z Portalu.
2. Dane uzyskane na drodze organizowania ankiet i konkursów mają dla Portalu charakter wyłącznie informacyjny, a ich wyniki są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych potrzeb firmy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).
3. Portal korzysta z usług Google Analitycs. Polityka prywatności oraz zasady korzystania z Gogle Analitycs są przedstawione w stopce strony RynekNC.pl w kategorii „polityka prywatności”
4. Portal korzysta z serwerów reklam internetowej sieci reklamowej Google AdSense., aby wyświetlać banery reklamowe, które użytkownik widzi na naszej witrynie. Za treści emitowane za pomocą tych reklam odpowiada firma Google AdSense przez co wszelkie skargi należy kierować do wymienionej instytucji. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść tych reklam oraz problemy wynikające z ich wyświetlaniem, czy przeglądaniem.

§ 6 Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2011.
2. Portal zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez konieczności informowania Użytkownika.
3. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie RynekNC.pl
4. Korzystanie przez użytkownika z Portalu Finansowego RynekNC.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.
6. Korzystanie z serwisów partnerskich wiąże się z akceptacją regulaminu tych serwisów dostępnych na ich stronach.
 

Na naszych stronach wykorzystujemy wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Kiedy korzystasz z tych stron będą one zapisane w pamięci Twojego urządzenia. Klinij, aby dowiedzieć się więcej. Jeżeli wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookie kliknij przycisk poniżej.