Home Emisje Orion Investments S.A. chce się przenieść na rynek regulowany
Orion Investments S.A. chce się przenieść na rynek regulowany
środa, 25 kwietnia 2012 19:38

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Orion Investments S.A., które zostało zwołane na 22 maja 2012 roku, zostaną podjęte przede wszystkim decyzje odnośnie zatwierdzenia sprawozdań za miniony rok, a także podziału wypracowanego w tym czasie zysku. Jednak dodatkowo akcjonariusze będą głosowali m.in. nad uchwałami dotyczącymi podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

Zgodnie z zaproponowanymi projektami uchwał na wypłatę dywidendy zostanie przeznaczone 1 753 345,44 złotych, natomiast pozostała część zysku zasili kapitał zapasowy. Ponadto kapitał zakładowy ma wzrosnąć o maksymalnie 4 500 000 złotych poprzez emisję akcji serii G o wartości nominalnej 10 złotych każda. Dotychczasowi akcjonariusze mają zostać w całości pozbawieni prawa poboru w stosunku do tych akcji. Należy jednocześnie podkreślić, że nowe akcje (łącznie ze starymi notowanymi obecnie na rynku NewConnect) będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW. Terminy przeprowadzenia subskrypcji oraz cena emisyjna zostaną ustalone przez Zarząd w późniejszym terminie.

Co więcej, jeden z przedstawionych projektów uchwał dotyczy upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 2 000 000 złotych. Ponadto Zarząd będzie mógł pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do tych akcji. Co ciekawe, tylko jeśli emisja na tej podstawie miałaby miejsce przed wprowadzeniem akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym, Zarząd będzie mógł wprowadzić nowe akcje na rynek NewConnect. W przeciwnym wypadku konieczne będzie zwołanie Walnego Zgromadzenia.

Z dokładną treścią projektów uchwał można zapoznać się TUTAJ

 

DP

Wstecz

 

Na naszych stronach wykorzystujemy wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Kiedy korzystasz z tych stron będą one zapisane w pamięci Twojego urządzenia. Klinij, aby dowiedzieć się więcej. Jeżeli wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookie kliknij przycisk poniżej.